Bài 2. Mặt cầu

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Lý thuyết mặt cầu

Lý thuyết mặt câu đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 43 SGK Hình học 12

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Hình học 12

Hãy xác định đường tròn giao tuyến của mặt cầu S(O; r)...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính r cho trước...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Tìm tập hợp tất cả các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn chứa một đường tròn cố định cho trước

Xem lời giải

Bài 4 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Tìm tập hợp tâm những mặt cầu luôn cùng tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước.

Xem lời giải

Bài 5 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Từ một điểm M nằm nằm bên ngoài mặt cầu S( O; r) ta kẻ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại A, B và C, D.

Xem lời giải

Bài 6 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Gọi mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với (P) tại I. Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối xứng với I qua tâm O

Xem lời giải

Bài 7 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c.

Xem lời giải

Bài 8 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Chứng minh rằng nếu có một mặt cầu tiếp xúc với 6 cạnh của một hình tứ diện thì tổng độ dài của các cặp cạnh đối diện tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 9 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A. Gọi O là một điểm thay đổi trên α.

Xem lời giải

Bài 10 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Cho hình chóp S.ABC có bốn đỉnh đều nằm trên một mặt cầu, SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc.

Xem lời giải

Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện

Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện

Xem chi tiết