Bài 2. Cực trị của hàm số

Bình chọn:
4.2 trên 265 phiếu
Lý thuyết cực trị của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x ∈ (a ; b).

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số:

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Tìm a và b để các cực trị của hàm số:

Xem lời giải

Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m

Xem lời giải

Các dạng toán về cực trị có tham số đối với các hàm số đơn giản

Một số dạng toán

Xem chi tiết