CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆

Xem chi tiết
Bài 12 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 12 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 12 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm A' đối xứng với điểm A(1 ; -2 ; -5)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 94 SGK Hình học 12. Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 95 SGK Hình học 12. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 95 SGK Hình học 12. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 95 SGK Hình học 12. Phương trình của mặt phẳng (α) là:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 12. Cho ba điểm A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 9 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 95 SGK Hình học 12. Gọi (α) là mặt phẳng cắt ba trục toạ độ tại 3 điểm M(8 ; 0 ; 0), N(0 ; -2 ; 0), P(0 ; 0 ; 4). Phương trình của (α) là:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 10 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 95 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ).

Xem chi tiết
Bài 11 trang 96 SGK Hình học 12 Bài 11 trang 96 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 96 SGK Hình học 12. Phương trình tham số của đường thẳng △ là:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 96 SGK Hình học 12 Bài 12 trang 96 SGK Hình học 12

Giải bài 12 trang 96 SGK Hình học 12. Cho d là đường thẳng đi qua điểm A(1 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α): 4x + 3y - 7z + 1 = 0. Phương trình tham số của d là:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 96 SGK Hình học 12 Bài 13 trang 96 SGK Hình học 12

Giải bài 13 trang 96 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Cho hai đường thẳng

Xem chi tiết
Bài 14 trang 97 SGK Hình học 12 Bài 14 trang 97 SGK Hình học 12

Giải bài 14 trang 97 SGK Hình học 12. Cho mặt phẳng (α) : 2x + y + 3z + 1= 0 và đường thẳng d có phương trình tham số :

Xem chi tiết
Bài 15 trang 97 SGK Hình học 12 Bài 15 trang 97 SGK Hình học 12

Giải bài 15 trang 97 SGK Hình học 12. Cho (S) là mặt cầu tâm I(2 ; 1 ; -1) và tiếp xúc với mặt phẳng (α) có phương trình : 2x - 2y - z + 3 = 0.Bán kính của (S) là:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài