CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên các trục.

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Hình học 12

Xét vị trí tương đối của đường thẳng d và d' trong các trường hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SGK Hình học 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 SGK Hình học 12

Tìm số giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α).

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 SGK Hình học 12

Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α) : 2x - 2y + z +3 = 0.

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 12. Cho hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có đường kính là AB

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 SGK Hình học 12

Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆

Xem lời giải

Bài 8 trang 91 SGK Hình học 12

Cho điểm M(1 ; 4 ; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z -1 = 0. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

Xem lời giải

Bài 9 trang 91 SGK Hình học 12

Chứng minh 2 đường thẳng d và d' chéo nhau.

Xem lời giải

Bài 10 trang 91 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A'BD) và B'D'C)

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm A(-2 ; 6 ; 3), B(1 ; 0 ; 6), C(0; 2 ; -1), D(1 ; 4 ; 0).

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình 3x + 5y - z -2 = 0

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(-1 ; 2 ; -3)

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M( 1 ; -1 ; 2) trên mặt phẳng (α): 2x - y + 2z +11 = 0

Xem lời giải

Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2 ; 1 ; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y - z - 27 = 0.

Xem lời giải

Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất