CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Bài tập 1 - Trang 89 - SGK Hình học 12. Bài tập 1 - Trang 89 - SGK Hình học 12.

Giải bài 1 trang 89 SGK Hình học 12. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp.

Xem chi tiết
Bài tập 2 - Trang 89 - SGK Hình học 12 Bài tập 2 - Trang 89 - SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 89 SGK Hình học 12. Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên các trục.

Xem chi tiết
Bài tập 3 - Trang 90 - SGK Hình học 12. Bài tập 3 - Trang 90 - SGK Hình học 12.

Giải bài 3 trang 90 SGK Hình học 12. Xét vị trí tương đối của đường thẳng d và d' trong các trường hợp.

Xem chi tiết
Bài tập 4 - Trang 90 - SGK Hình học 12 Bài tập 4 - Trang 90 - SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 90 SGK Hình học 12. Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau.

Xem chi tiết
Bài tập 5 - Trang 90 - SGK Hình học 12 Bài tập 5 - Trang 90 - SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 90 SGK Hình học 12. Tìm số giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α).

Xem chi tiết
Bài tập 6 - Trang 90 - SGK Hình học 12 Bài tập 6 - Trang 90 - SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 90 SGK Hình học 12. Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α) : 2x - 2y + z +3 = 0.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 12. Cho hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có đường kính là AB

Xem chi tiết
Bài tập 7 - Trang 91 - SGK Hình học 12 Bài tập 7 - Trang 91 - SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 91 SGK Hình học 12. Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆

Xem chi tiết
Bài tập 8 - Trang 91 - SGK Hình học 12 Bài tập 8 - Trang 91 - SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 91 SGK Hình học 12. Cho điểm M(1 ; 4 ; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z -1 = 0. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

Xem chi tiết
Bài tập 9 - Trang 91 - SGK Hình học 12 Bài tập 9 - Trang 91 - SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 91 SGK Hình học 12. Chứng minh 2 đường thẳng d và d' chéo nhau.

Xem chi tiết
Bài tập 10 - Trang 91 - SGK Hình học 12. Bài tập 10 - Trang 91 - SGK Hình học 12.

Giải bài 10 trang 91 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A'BD) và B'D'C)

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm A(-2 ; 6 ; 3), B(1 ; 0 ; 6), C(0; 2 ; -1), D(1 ; 4 ; 0).

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình 3x + 5y - z -2 = 0

Xem chi tiết
Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(-1 ; 2 ; -3)

Xem chi tiết
Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu

Xem chi tiết
Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M( 1 ; -1 ; 2) trên mặt phẳng (α): 2x - y + 2z +11 = 0

Xem chi tiết
Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2 ; 1 ; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y - z - 27 = 0.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài