CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Bài 6 trang 26 SGK  Hình học 12 Bài 6 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 26 SGK Hình học 12 . Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh AB bằng a.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 26 SGK  Hình học 12 Bài 7 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 26 SGK Hình học 12. Cho hình chóp tam giác S.ABC

Xem chi tiết
Bài 8 trang 26 SGK  Hình học 12 Bài 8 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 26 SGK Hình học 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật

Xem chi tiết
Bài 9 trang 26 SGK  Hình học 12 Bài 9 trang 26 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 26 SGK Hình học 12. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD

Xem chi tiết
Bài 10 trang 27 SGK  Hình học 12 Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 27 SGK Hình học 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C'

Xem chi tiết
Bài 11 trang 27 SGK  Hình học 12 Bài 11 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 27 SGK Hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BB' và DD'. Mặt phẳng (CEF) chia khối hộp trên làm hai khối đa diện

Xem chi tiết
Bài 12 trang 27 SGK  Hình học 12 Bài 12 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 12 trang 27 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 27 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 27 SGK Hình học 12. Trong số các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 27 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 27 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 27 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 28 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 28 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 28 SGK Hình học 12. Cho hình chóp S.ABC. Gọi A' và B' lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C' và S.ABC bằng:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 28 SGK Hình học 12. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A', B', C', D' theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C'D' và S.ABCD bằng:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 28 SGK Hình học 12. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 9 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 28 SGK Hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB'D' và khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 28 SGK Hình học 12 Bài 10 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 28 SGK Hình học 12. Tỉ số thể tích của khối chóp O.A'B'C'D' và khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài