Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau Bài 2 Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Kiến thức cần nhớ

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau:

Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

Giải

Phân số đảo ngược của các phân số :  lần lượt là: 

Bài 2. Một hình chữ nhật có diện tích  m2 , chiều rộng m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật đó bằng:

 :  = (m)