Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 107 trang 119 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1,2 So sánh hai phân số Bài 3. Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0

Kiến thức cần nhớ

Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn

Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

+ Giải bài tập

Bài 1: So sánh hai phân số:

 và      b)  và              c)  và              d)  và 

Giải

  <       b)   >              c)   >               d)   <  

Bài 2.

a) Nhận xét:

 <   mà  = 1 nên   < 1

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

 >  mà  = 1 nên  > 1

b) So sánh các phân số sau với 1

 ;  ;  ; 

Giải

 < 1     ;  < 1;          > 1;           > 1;              = 1        ;  > 1

Bài 3. Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0

Giải

các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0 là:

Giả