Bài 3, bài 4 Tiết 47 trang 56 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Bài 3 cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ). Bài 4 Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD

Bài 3 cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ)

Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB)

Bài 4

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b) Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối điểm M và điểm N ta được các hình tứ giác đều hình chữ nhật

- Nêu tên các hình chữ nhật đó.

- Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB

Hướng dẫn giải:

Bài 3

-Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A và vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng AD = 3cm, BC = 3cm.

- Nối D với C ta được hình vuông ABCD

Bài 4

a) Học sinh vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm theo các bước như sgk.

b) Vì AD = 4cm, trên AD lấy điểm M sao cho AM = 2cm, vậy MA = MD = 2cm. Nên M là trung điểm của AD, tương tự xác định N là trung điểm của BC

- Các hình chữ nhật có ở hình bên là: ABNM, MNCD. ABCD

- Các cạnh song song với cạnh AB là: MN, DC

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan