Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 65 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 65 để suy luận trả lời. 

Lời giải chi tiết

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh như sau:

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang hoạt động mạnh mẽ, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo.

- Nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.

⟹ Khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu