CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng

Giải bài tập Bài 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ

Giải bài tập Bài 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới  (1929 -1933) Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 75 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935

Giải bài tập Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong

Giải bài tập Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài