CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bình chọn:
4.3 trên 99 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 82 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh Hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa của

Giải bài tập Bài 1 trang 86 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực

Giải bài tập Bài 2 trang 86 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ? Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao ? Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 89 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những

Giải bài tập Bài 1 trang 91 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động

Giải bài tập Bài 2 trang 91 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tiến trình cách mạng tháng Tám diễn ra như thế nào? Tiến trình cách mạng tháng Tám diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 1 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài