Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9 Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9 Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9 Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9 Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9 Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 96 Đề số 6 - Đề thi học kì 1 - Lịch sử 96

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề thi kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GDĐT Vĩnh Phúc Đề thi kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GDĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 sở GDĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT Châu Thành Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT Châu Thành

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT Châu Thành với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Phong Phú Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Phong Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Phong Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Ninh Phước Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Ninh Phước

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Ninh Phước với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Tân Túc Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Tân Túc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Tân Túc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất