Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bình chọn:
4.4 trên 124 phiếu
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy trình bày quá  trình thực hiện, kết quả Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Sử 9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Sử 9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965). Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957

Giải bài tập Bài 1 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào Hậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào

Giải bài tập Bài 2 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965). Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965).

Giải bài tập Bài 3 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiếtHỏi bài