CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào

Nếu như trước chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân chủ yếu tham gia phong trào đấu tranh của các giai cấp-tầng lớp.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 10 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 10

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 11 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 11

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 12 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 12

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 12 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ (Hình 27, SGK, trang 56) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào? Dựa vào lược đồ (Hình 27, SGK, trang 56) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào? Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Mục đích của những thủ đoạn đó là gì? Mục đích của những thủ đoạn đó là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào? Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 58 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh. Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh.

Giải bài tập Bài 2 trang 58 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài