Bài 9. Nhật Bản - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.3 trên 128 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh

Tóm tắt mục I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản là nước bại trận

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh

Tóm tắt mục II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

Tóm tắt mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết Nhật Bản Lịch Sử 9

Lý thuyết Nhật Bản

Xem chi tiết

Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản

Giải bài tập Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì

Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem lời giải