Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau? Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những thắng lợi nào trong những năm đầu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1967)? Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những thắng lợi nào trong những năm đầu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1967)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào? Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất? Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ? Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 149 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh (1969 -1973)? Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh (1969 -1973)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia đã giành được những thắng lợi chung nào  trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969 - 1973)? Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia đã giành được những thắng lợi chung nào trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969 - 1973)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó? Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở 'Việt Nam được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở 'Việt Nam được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969 - 1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau? Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969 - 1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Giải bài tập Bài 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia từ năm 1969 đến năm 1973? Kết quả ra sao? Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia từ năm 1969 đến năm 1973? Kết quả ra sao?

Giải bài tập Bài 2 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973 Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973

Giải bài tập Bài 3 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng