Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bình chọn:
4.5 trên 107 phiếu
Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào? Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 9. Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Xem chi tiết
Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 149 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 154 SGK Lịch sử 9. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Xem chi tiết
Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968)

Giải bài tập Bài 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết

Giải bài tập Bài 2 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung

Giải bài tập Bài 3 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết


Gửi bài