Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào? Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 9. Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Xem chi tiết

Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 149 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ? Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 154 SGK Lịch sử 9. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Xem chi tiết

Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968)

Giải bài tập Bài 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết

Giải bài tập Bài 2 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung

Giải bài tập Bài 3 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiếtHỏi bài