Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bình chọn:
4.5 trên 116 phiếu
Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968)

Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)

Tóm tắt mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Xem chi tiết

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết miền Nam chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" (1965- 1968) và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973). Và Hiệp định Pari (1973)

Lý thuyết miền Nam chống chiến lược "chiến tranh cục bộ" (1965- 1968) và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973). Và Hiệp định Pari (1973)

Xem chi tiết

Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 9. Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?

Xem lời giải

Miền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 149 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Quân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 154 SGK Lịch sử 9. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973

Xem lời giải

Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968)

Giải bài tập Bài 1 trang 154 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Xem thêm