CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào? Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 9. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Xem chi tiết

Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ

Giải bài tập Bài 2 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này. Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.

Giải bài tập Bài 3 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài