CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 24 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 24 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 24 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 24 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 24 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 24 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào? Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 9. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Xem chi tiết
Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ

Giải bài tập Bài 2 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này. Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.

Giải bài tập Bài 3 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất