CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
3.9 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

Giải bài tập trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945 Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất