CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
3.9 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 10 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 10

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 11 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 11

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 11 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 12 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 12

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 12 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 13 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 13

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 13 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 14 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 14

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 14 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 15 Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 15

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 15 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết

Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

Giải bài tập trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945 Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài