Bình chọn:
3.9 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập đã nêu trong bài Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập đã nêu trong bài

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi. Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn

Giải bài tập trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945 Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng