CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4 trên 91 phiếu
Tóm tắt mục I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình chung

Tóm tắt mục I. Tình hình chung của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Trung Quốc

Tóm tắt mục II. Trung Quốc. Trung Quốc là một nước lớn ở châu Á và trên thế giới với diện tích rộng trên 9,5 triệu km2.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Tóm tắt mục I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

Tóm tắt mục II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN. Sau khi giành được độc lập và đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10"

Tóm tắt mục III. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10". Năm 1984, sau khi giành được độc lập, Bru-nây đã tham gia và

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình chung - Các nước châu Phi

Tóm tắt mục I. Tình hình chung - Các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cộng hòa Nam Phi

Tóm tắt mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Cộng hòa Nam Phi

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Những nét chung - Các nước Mĩ La-tinh

Tóm tắt mục I. Những nét chung - Các nước Mĩ La-tinh. Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nước ở Mi La-tinh đã giành được độc lập.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cu-ba - hòn đảo anh hùng

Tóm tắt mục II. Cu-ba - hòn đảo anh hùng. Đất nước Cu-ba có hình dạng giống như một con cá sấu vươn dài trên vùng biển Ca-ri-bê.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất