Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bình chọn:
4.2 trên 122 phiếu
Tóm tắt mục I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Tóm tắt mục I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Tân Việt cách mạng Đảng (7 - 1928)

Tóm tắt mục II. Tân Việt cách mạng Đảng (7 - 1928). Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Tóm tắt mục III. Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Tóm tắt mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Xem chi tiết

Lý thuyết Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Lý thuyết Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Xem chi tiết

Phong trào đấu tranh của công nhân, viên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 65 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 65 SGK Lịch sử 9. Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ

Giải bài tập trang 68 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải