Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu


Hỏi bài