Bình chọn:
4.2 trên 102 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8. Nước Mĩ - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8. Nước Mĩ - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8. Nước Mĩ - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9. Nhật Bản - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9. Nhật Bản - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9. Nhật Bản - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10. Các nước Tây Âu - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10. Các nước Tây Âu - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10. Các nước Tây Âu - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm? Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 34 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Giải bài tập trang 35 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945 Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX? Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

Giải bài tập Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì? Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên bản đồ châu Á sáu nước đầu tiên của EU Hãy xác định trên bản đồ châu Á sáu nước đầu tiên của EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng