CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.2 trên 106 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 34 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới

Giải bài tập trang 35 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản

Giải bài tập Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì

Giải bài tập Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU Hãy xác định trên bản đồ châu Âu sáu nước đầu tiên của EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài