Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Tóm tắt mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam

Tóm tắt mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam

Tóm tắt mục II. Đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Tóm tắt mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xem chi tiết

Lý thuyết hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lý thuyết hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Xem chi tiết

Sau Hiệp định Pa-ri năm 1975 về Việt Nam, miền

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 156 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ mà

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 156 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 157 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 157 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sử 9. Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 165 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã giành

Giải bài tập Bài 1 trang 165 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc

Giải bài tập Bài 2 trang 165 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải