Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Sau Hiệp định Pa-ri năm 1975 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? Sau Hiệp định Pa-ri năm 1975 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 156 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ mà miền Bắc thực hiện Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ mà miền Bắc thực hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 156 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào? Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 157 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng? Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 157 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào? Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 165 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)? Quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)?

Giải bài tập Bài 1 trang 165 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Giải bài tập Bài 2 trang 165 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng