CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu
Tóm tắt mục I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946)

Tóm tắt mục I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16. Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, quân dân ta chủ động

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài

Tóm tắt mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Cuối tháng 10 - 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Tóm tắt mục IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

Tóm tắt mục IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Tóm tắt mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Tóm tắt mục I. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Âm mưu xâm lược đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp

Tóm tắt mục II. Âm mưu xâm lược đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Tóm tắt mục III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Tóm tắt mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

Tóm tắt mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ

Tóm tắt mục I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ. Ngày 7 - 5 - 1953. Tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công của chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công của chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất