Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bình chọn:
4.1 trên 121 phiếu
Tóm tắt mục I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Tóm tắt mục I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội

Tóm tắt mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội. Ở Hà Nội, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giành chính quyền trong cả nước

Tóm tắt mục III. Giành chính quyền trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu tháng 8, một không khí gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Xem chi tiết

Lý thuyết Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Lý thuyết Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Xem chi tiết

Tiến trình cách mạng tháng Tám diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 1 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng

Giải bài tập Bài 1 trang 95 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân

Giải bài tập Bài 2 trang 95 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải