Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bình chọn:
4.1 trên 88 phiếu


Hỏi bài