Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu