Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

Bình chọn:
3.4 trên 27 phiếu
Đề thi kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GDĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 sở GDĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT Châu Thành

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Phòng GD&ĐT Châu Thành với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Phong Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Phong Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Ninh Phước

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Ninh Phước với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020 - 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020- 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020 - 2021 trường THCS Sao Đỏ - Chí Linh- Hải Dương

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020- 2021 của trường THCS Sao Đỏ - Chí Linh-với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020 - 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020- 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020 - 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020- 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020 - 2021 trường THCS Đạo Trù-Tam Đảo

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2020- 2021 của trường THCS Đạo Trù- Tam Đảo với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Tân Túc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Tân Túc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải