CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bình chọn:
4.5 trên 176 phiếu
Tóm tắt mục I. Liên Xô

Tóm tắt mục I. Liên Xô. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950).

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đông Âu

Tóm tắt mục II. Đông Âu. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Tóm tắt mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết

Tóm tắt mục I. Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

Tóm tắt mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Lý thuyết Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lý thuyết Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Giải bài tập Bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích

Giải bài tập Bài 2 trang 8 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất