Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Đề thi học kì 2 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 9- Đề số

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 9 - Đề số 2

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 9 - Đề số 3

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 9 - Đề số 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 9- Đề số 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề thi học kì 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Lịch sử 9

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kỳ II môn Sử lớp 9

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 môn Sử 9 sắp tới

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất