CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bình chọn:
3.9 trên 46 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 8 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 9 Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì? Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 169 SGK Lịch sử 9.

Xem chi tiết

Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước

Giải bài tập trang 169 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980, Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 171 SGK Lịch sử 9. Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980,

Xem chi tiết

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 172 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài