Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Bình chọn:
4.7 trên 69 phiếu
Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Pháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ Pháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 125 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn biến Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn biến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 125 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 126 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Lịch sử 9. Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Xem chi tiết

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi

Giải bài tập Bài 3 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiếtHỏi bài