Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bình chọn:
4.2 trên 113 phiếu
Tóm tắt mục I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi

Tóm tắt mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi. Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì

Xem chi tiết

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Lý thuyết Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Xem chi tiết

Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 75 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935

Giải bài tập Bài 1 trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong

Giải bài tập Bài 2 trang 76 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải