Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bình chọn:
4.6 trên 111 phiếu
Tóm tắt mục I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Tóm tắt mục I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Tóm tắt mục II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào công nhân (1919 - 1925)

Tóm tắt mục III. Phong trào công nhân (1919 - 1925). Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy các cuộc

Xem chi tiết

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào

Nếu như trước chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân chủ yếu tham gia phong trào đấu tranh của các giai cấp-tầng lớp.

Xem lời giải

Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Lý thuyết Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Xem chi tiết

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập Bài 1 trang 61 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Cuộc bãi công Ba Son (8 - 1925) có điểm gì

Giải bài tập Bài 2 trang 61 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải