Bình chọn:
4.1 trên 46 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý? Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người? Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (như môi trường bị ô nhiễm, tai nạn lao động, dịch bệnh v.v...) Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (như môi trường bị ô nhiễm, tai nạn lao động, dịch bệnh v.v...)

Giải bài tập trang 52 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác

Giải bài tập trang 54 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng