CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.2 trên 52 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Tóm tắt mục I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật

Tóm tắt mục II. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Tóm tắt mục I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Tóm tắt mục II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Lý thuyết Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Lý thuyết Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Xem chi tiết

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong thời gian gần đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế

Giải bài tập trang 52 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Tổng kết lịch sử giới từ năm 1945 đến nay

Lý thuyết Tổng kết lịch sử giới từ năm 1945 đến nay

Xem chi tiết

Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển"

Giải bài tập trang 54 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất