CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.1 trên 48 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong thời gian gần đây Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong thời gian gần đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế

Giải bài tập trang 52 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển"

Giải bài tập trang 54 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất