Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu
Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào? Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ (Hình 47), trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 Dựa vào lược đồ (Hình 47), trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương? Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu đạt được trong Hãy nêu những thành tựu đạt được trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới  thu - đông 1950 Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu - đông 1950

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới? Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới?

Giải bài tập Bài 1 trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu - đông 1950 đến trước đông - xuân 1953 - 1954 Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu - đông 1950 đến trước đông - xuân 1953 - 1954

Giải bài tập Bài 2 trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng