Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bình chọn:
4.4 trên 86 phiếu
Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 9. Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ (Hình 47), trình bày diễn biến Dựa vào lược đồ (Hình 47), trình bày diễn biến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 9. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950,

Xem chi tiết

Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 9. Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

Xem chi tiết

Hãy nêu những thành tựu đạt được trong Hãy nêu những thành tựu đạt được trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950,

Giải bài tập Bài 1 trang 118 SGK Lịch sử 9. Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950,

Xem chi tiết

Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi

Giải bài tập Bài 2 trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiếtHỏi bài