CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ? Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh’' Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh’'

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Giải bài tập Bài 1 trang 47 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì? Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Giải bài tập Bài 2 trang 47 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất