CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Tóm tắt mục I. Sự hình thành trật tự thế giới mới

Tóm tắt mục I. Sự hình thành trật tự thế giới mới. Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, ba nguyên thủ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Sự thành lập liên hợp quốc

Tóm tắt mục II. Sự thành lập liên hợp quốc. Hội nghị I-an-ta đã quyết định thành lập một tổ chức quốc tế mới là Liên hợp quốc.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến tranh lạnh

Tóm tắt mục III. Chiến tranh lạnh. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai không lâu, hai cường quốc Mĩ và Liên Xô đã nhanh chóng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh

Tóm tắt mục IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh. Sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Lý thuyết Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lý thuyết Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Xem chi tiết

Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh’'

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 46 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Giải bài tập Bài 1 trang 47 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Giải bài tập Bài 2 trang 47 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất