Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh


Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Chí Thanh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

ĐỀ BÀI

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào giấy

Câu 1. (NB) Yếu tố quyết định sự phát triển của kinh tế Nhật Bản?

A. Phát triển liên tục.

B. Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti,…

C. Cạnh tranh quyết liệt với Mĩ và Tây Âu.

D. Nhà nước không đóng vai trò quan trọng.

Câu 2. (NB) Một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới

A. ASEAN.

B. NATO.

C. Liên minh châu Âu (EU).

D. SEATO.

Câu 3. (NB) Liên hợp quốc có vai trò là

A. Công nhận các di sản văn hóa.

B. Thành lập tổ chức quốc tế mới.

C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

D. Thành lập các căn cứ quân sự.

Câu 4. (NB) Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật?

A. Tạo ra các loại vũ khí mới. 

B. Phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới.

C. Những đe dọa về đạo đức xã hội. 

D. Ô nhiễm môi trường, không khí,…

Câu 5. (NB) Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương lần thứ hai trên những lĩnh vực nào?

A. Bỏ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp.

B. Thi hành chính sách “chia để trị”.

C. Phát triển văn hóa, giáo dục.

D. Xây dựng bộ máy hào cường của giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 6. (NB) Pháp thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm

A. Làm hoang mang tinh thần dân tộc. 

B. Tạo sự bình đẳng.

C. Tuyên truyền chính sách bóc lột. 

D. Gây tâm lí tự ti cho người Việt.

II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. (3,0 điểm) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có những thành tựu quan trọng đáng chú ý nào?

Câu 8. (3,0 điểm) Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp ấy?

Câu 9. (1 điểm) Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay là gì?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thực hiện bởi Ban chuyên môn Loigiaihay.com

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. D

Câu 1.

Phương pháp: Xem lại nguyên nhân phát triển kinh tế Nhật Bản, sgk lịch sử 9, trang 38

Cách giải:

Những nhân tố có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển kinh tế Nhật Bản là:

- Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật - sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

- Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.

- Vai trò quan trọng của Nhà nước.

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: Xem lại sự liên kết khu vực, sgk lịch sử 9, trang 43

Cách giải:

Tới nay, Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: Xem lại sự thành lập Liên hợp quốc, sgk lịch sử 9, trang 45

Cách giải:

Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa, nhất là đối với các nước Á, Phi, Mĩ Latinh.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: Xem lại những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, sgk lịch sử 9, trang 48

Cách giải:

Trải qua nửa thế kỉ, cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã đạt được những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu trên tất cả các lĩnh vực như:

- Trong lĩnh vực khoa học cơ bản: đạt được những phát minh to lớn, đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật lí, Hóa học và Sinh học,…

- Những phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động,…

- Tạo ra những nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…

- Sáng chế những vật liệu mới: pô-li-me,…

- Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

- Trong lĩnh vực giao thông vận tải, thông tin liên lạc: máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao,…

- Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ: phóng thành công vệ tinh nhân tạo, con người bay vào vũ trụ,…

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: Xem lại chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, sgk lịch sử 9, trang 55

Cách giải:

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp tăng cường đầu tư, bỏ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp (chủ yếu là đồn điền cao su) và khai mỏ (chủ yếu là mỏ than).

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: Xem lại các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục, sgk lịch sử 9, trang 57

Cách giải:

Về văn hóa, giáo dục, Pháp triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm gây tâm lí tự ti cho người Việt.

Chọn: D

II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. (3,0 điểm)

Phương pháp: Xem lại những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật, sgk lịch sử 9, trang 48.

Cách giải:

- Trong các lĩnh vực khoa học cơ bản (Toán học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học) con người đã đạt được những thành tựu to lớn, những bước nhảy vọt chưa từng thấy.

+ Tháng 3 - 1997, tạo ra được cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

+ Tháng 6 - 2000, công bố “Bản đồ gen người”.

+ Tháng 4 - 2003: “Bản đồ gen người” được giải mã hoàn chỉnh.

- Công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động, người máy,…

- Nguồn năng lượng mới: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nguyên tử,…

- Vật liệu mới: chất Pôlime, các vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn,…

- Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp với những biện pháp cơ khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa,…

- Trong công nghệ sinh học đột phá bằng công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ enzim,…

- Thông tin liên lạc và giao thông vận tải: sợi thủy tinh, cáp quang, máy bay siêu âm khổng lồ đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin,…

- Chinh phục vũ trụ: phóng thành công vệ tinh nhân tạo, con người bay vòng quanh Trái Đất, đặt chân lên Mặt Trăng,…

Câu 8. (3,0 điểm)

Phương pháp: Xem lại xã hội Việt Nam phân hóa, sgk lịch sử 9, trang 57

Cách giải:

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự phân hóa, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp như sau:

* Giai cấp địa chủ phong kiến: Phân hóa thành hai bộ phận:

- Bộ phận địa chủ lớn: ngày càng câu kết chặt chẽ với Pháp, chúng chia nhau chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, đẩy mạnh bóc lột, đàn áp nhân dân.

- Bộ phận lớn là trung nông và tiểu địa chủ, bị Pháp chèn ép, đụng chạm tới quyền lợi, ít nhiều có tinh thần chống đế quốc, tham gia phong trào yêu nước khi có điều kiện.

* Giai cấp tư sản: tầng lớp tư sản ngày càng đông, nhưng phải mấy năm sau chiến tranh, giai cấp tư sản mới ra đời. Phân hóa thành hai bộ phận:

- Tư sản mại bản: làm tay sai cho Pháp.

- Tư sản dân tộc: ít nhiều có tinh thần dân tộc nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp.

* Tầng lớp tiểu tư sản: bị Pháp chèn ép, bạc đãi, nhạy bén với tình hình chính trị; có tinh thần cách mạng, hăng hái đấu tranh.

* Giai cấp nông dân: chiếm 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức nặng nề. Là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

* Giai cấp công nhân: chịu 3 tầng áp bức, bóc lột, là lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

Câu 9. (1 điểm)

Phương pháp: Xem lại tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh, liên hệ thực tiễn Việt Nam

Cách giải:

Trong bối cảnh thế giới sau Chiến tranh lạnh, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay là: tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế, bởi kinh tế là nội dung chính trị quan hệ quốc tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí