Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)


Tóm tắt mục I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Những điểm mới trong phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927):

- Phong trào công nhân:

+ 1926 - 1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức nổ ra lớn nhất là các cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền cao su Cam Tiên, Phú Riềng và công nhân đồn điền cà phê Ray-na.

+ Phong trào công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc, nổ ra từ Bắc đến Nam, lớn nhất là bãi công ở nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm - cưa Bến Thủy,nhà máy xe lửa Trường Thi, nhà máy Ba Son,...

+ Các cuộc đấu tranh mang tính chính trị, bước đầu có sự liên kết giữa các ngành, các địa phương.

- Phong trào nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân khác cũng phát triển, kết thành làn sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp cả nước.

ND chính

Tóm tắt bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927): phong trào công nhân, phong trào nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân khác.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.