Tân Việt cách mạng Đảng (7-1928)

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20 của thế kỉ XX.

- Hoàn cảnh: Phong trào yêu nước dân chủ đầu những năm 20 của thế kỉ XX phát triển mạnh mẽ.

- Thành phần: tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêụ nước.

- Hoạt động:

+ Chủ yếu ở Trung Kì.

+ Khi mới thành lập, là một tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt.

+ Do ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện và vận động hợp nhất với Hội Việt Nam Cách nạng Thanh niên.

+ Nội bộ Tân Việt đã phân hoá thành hai khuynh hướng: Khuynh hướng cải lương (đứng trên lập trường quốc gia tư sản). và khuynh hướng vô sản.

+ Những đảng viên tích cực nhất của Tân Việt đã họp lại, chuẩn bị thành lập một đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay