Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929


Tóm tắt mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục IV

IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

* Bối cảnh:

- Cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đi theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ.

=> Đặt ra yêu cầu phải có một chính đảng của giai cấp vô sản để kịp thời đưa cách mạng Việt Nam tiến lên những bước mới.

* Ọuá trình ra đời:

- Trong nội bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã hình thành tổ chức cộng sản:

+ Đông Dương Cộng sản đảng (tháng 6-1929): Tổ chức của những đảng viên tiên tiến ở Bắc Kì.

+ An Nam Cộng sản đảng (8-1929). Các đảng viên còn lại của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Kì.

- Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng (từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên) đã thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).

* Ý nghĩa:

- Ba tổ chức cộng sản ra đời chứng tỏ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc, chứng tỏ các điều kiện thành lập đảng ở Việt Nam đã chín muồi.

ND chính

Tóm tắt những nét chính: Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929: bối cảnh, quá trình ra đời và ý nghĩa.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí