Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?


Đề bài

Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 67 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Cuối năm 1928 - đầu năm 1929, phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nhân theo con đường cách mạng vô sản.

- Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn phù hợp trước bối cảnh trên.

⟹ Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng.

- Tháng 3-1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc kì đã chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.