Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 99 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH : 2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KCl  +  3O2

a) Đổi số mol của oxi: \({n_{{O_2}}} = \dfrac{{48}}{{32}} = ?\,\,(mol)\) 

b) Đổi số mol của oxi: \({n_{{O_2}}} = \,\,\dfrac{{44,8}}{{22,4}} = ?\,\,(\,mol)\)

Trong mỗi trường hợp tính số mol KClOtheo số mol của oxi

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng hóa học :

2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KCl  +  3O2

2 mol                    \(\to\) 3 mol

1 mol                  \(\leftarrow\) 1,5 mol

\( \Rightarrow {n_{KCl{O_3}}} = \dfrac{2}{3}{n_{{O_2}}}\)

a. Số mol oxi tạo thành : \(n_{O_{2}}=\dfrac{48}{32}=1,5\) (mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

2 mol KClO3 tạo thành 3 mol O2

Vậy x mol KClO3 tạo thành 1,5 mol O2

\(n_{KClO_{3}}=\dfrac{2}{3}n_{O_{2}}=\dfrac{2}{3}.1,5= 1\)  (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

\(m_{KClO_{3}}=\) n.M = 1.(39 + 35,5 + 48) = 122,5 (g).

b) Số mol khí oxi tạo thành : \(n_{O_{2}}=\dfrac{44,8}{22,4}\) = 2(mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

2 mol KClO3 tạo thành 3 mol O2

Vậy x mol KClO3 tạo thành 2 mol O2

\(n_{KClO_{3}}=\dfrac{2}{3}n_{O_{2}}=\dfrac{2}{3}.2\)  ≈ 1,333 (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

\(m_{KClO_{3}}=\) n.M = 1,333.(39 + 35,5 + 48) = 163,3 (g)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.