Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 69 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:

a) Đặt đứng bình ?

b) Đặt ngược bình ?

Giải thích việc làm này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Những khí nặng hơn không khí có thể thu được bằng cách đặt đứng bình.

- Những khí nhẹ hơn không khí có thể thu được bằng cách đặt ngược bình.

Lời giải chi tiết

Ta có tỉ khối của các khí so với không khí:

 \(d_{H_{2}/kk}\) = \(\dfrac{M_{H_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{2}{29}\) = 0,07 <1 => nhẹ hơn không khí

   \(d_{Cl_{2}/kk}\) = \(\dfrac{M_{Cl_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{71}{29}\) = 2,45 >1 => nặng hơn không khí

\(d_{CO_{2}/kk}\) = \(\dfrac{M_{CO_{2}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{44}{29}\) = 1,52> 1 => nặng hơn không khí

   \(d_{CH_{4}/kk}\) = \(\dfrac{M_{CH_{4}}}{M_{kk}}\) = \(\dfrac{16}{29}\) = 0,55 <1 => nhẹ hơn không khí

a) Khi đặt đứng bình ta sẽ thu được những chất khí nặng hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí lớn hơn 1) như khí clo (nặng hơn 2,45 lần), khí cacbon đioxit (1,52 lần).

b) Khi đặt ngược bình ta sẽ thu được những chất nhẹ hơn không khí (có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1) như khí hiđro (nhẹ hơn 0,07 lần), khí metan (nhẹ hơn 0,55 lần).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.