Câu 20.1 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 69 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Có những khí sau : N2, O2, SO2, H2S, CH4. Hãy cho biết:,

a)Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

b)Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

c)Khí SO2 nặng hạy nhẹ hơn khí O2 là bao nhiêu lần."

d)Khí nào là nặng nhất. Khí nào là nhẹ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại công thức tỉ khối Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Những khí có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn 29 g/mol nhẹ hơn không khí. Ngược lại, những khí nào có khối lượng mol phân tử lớn hơn 29 g/mol nặng hơn không khí. Ta có :

Những khí nhẹ hơn không khí là :

Khí nitơ : \({d_{{N_2}/kk}} = {{28} \over {29}} \approx 0,96\) (lần)

Khí amoniac: \({d_{N{H_3}/kk}} = {{17} \over {29}} \approx 0,58\) (lần)

Khí metan : \({d_{C{H_4}/kk}} = {{16} \over {29}} \approx 0,55\) (lần)

 Những khí nặng hơn không khí là .

-Khí oxi: \({d_{{O_2}/kk}} = {{32} \over {29}} \approx 1,1\) (lần)

Khí sunrurơ : \({d_{S{O_2}/kk}} = {{64} \over {29}} \approx 2,2\) (lần)

Khí hiđro sunfua : \({d_{{H_2}S/kk}} = {{34} \over {29}} \approx 1,17\) (lần)

b) Hiđro là chất khí nhẹ nhất, tất cả những khí đã cho đều nặng hơn khí hiđro. Chúng có khối lượng mol phân tử đều lớn hơn 2. Bằng cách tìm tỉ khối của mỗi khí đã cho với khí hiđro, ta sẽ có những kết quả như sau :

Khí Nnặng hơn khí H2 là = 28 : 2 = 14 lần.

Khí O2 nặng hơn khí H2 là = 32 : 2 = 16 lần.

Khí SO2 nặng hơn khí H2 là = 64 : 2 = 32 lần.

Khí NH3 nặng hơn khí H2 là = 17 : 2 = 8,5 lần.

Khí H2S nặng hơn khí H2 là = 34 : 2 = 17 lần.

Khí CH4 nặng hơn khí H2 là = 16 : 2 = 8 lần.

c) Khối lượng mol phân tử của SO2 = 64 g/mol, của O2 = 32 g/mol. Như

vậy khí SO2 nặng hơn khí O2 là \({{64} \over {32}} = 2\) (lần).

d) Trong những khí đã cho, khí SO2 là nặng nhất (\({M_{S{O_2}}}\) = 64 g/mol). Khí nhẹ nhất là khí CH4 (\({M_{C{H_4}}}\) = 16 g/mol).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.