Câu 26.1, 26.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 97 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 26.1, 26.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 97 VBT hoá 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là : A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

26.1

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :

A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2.      

B. CaO, CO2, SO2, P2O5.

C. CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2.       

D. NO2, P2O5, Fe2O3, CaO.

Lời giải chi tiết:

Phương án đúng là: Đáp án C

Dựa vào phân loại oxit, các chất thuộc loại oxit axit là: CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2

26.10

Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit P2O5 vào cốc chứa 90 g H2O để tạo thành axit photphoric H3PO4. Khối lượng axit H3PO4 tạo thành là

A. 19,6 g.            B. 58,8 g.

c. 39,2 g.               D. 40 g.

Phương pháp giải:

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa P2O5 với nước.

- Theo phương trình và từ \({n_{{P_2}{O_5}}},{n_{{H_2}O}}\) đề bài cho, xác định chất nào tác dụng hết, chất nào còn dư.

- Tính khối lượng H3PO4 theo chất tác dụng hết.

Lời giải chi tiết:

Phương án C.

P2O5 + 3H2O \( \to\) 2H3PO4

Theo đề bài: \({n_{{P_2}{O_5}}} = 0,2\,\,mol;{n_{{H_2}O}} = 5\,\,mol\)

Theo phương trình: 1 mol P2O5 phản ứng với 3 mol H2O tạo 2 mol H3PO4

\( \to\) 0,2 mol H2O phản ứng với 0,6 mol P2O5 tạo 0,4 mol H3PO4

\( \to {m_{{H_3}P{O_4}}} = 0,4.98 = 39,2g\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí