Câu 18.5, 18.6, 18.7 phần bài tập tham khảo – Trang 63 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 18.5, 18.6, 18.7 phần bài tập tham khảo – Trang 63 VBT hoá 8. Số mol phân tử có trong 9,03. 1023 phân tử khí hiđro là:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

18.5

Số mol phân tử có trong 9,03. 1023 phân tử khí hiđro là:

A. 1,5 mol   B. 2 mol   C. 6,02 mol   D. 9,03 mol

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về mol Tại đây

Lời giải chi tiết:

Số mol phân tử có trong  9,03. 1023 phân tử khí hiđro là : 9,03. 1023 : 6.1023= 1,505 mol

Đáp án A

18.6

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 32 lít O2 chứa cùng số phân tử với:

A. 22,4 lít CO2   B. 28 lít N2    C. 32 lít H2   D. 44,8 lit He

Phương pháp giải:

Ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất số mol của các khí bất kì đều chiếm những thể tích bằng nhau => chúng sẽ có cùng số phân tử với nhau

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

18.7

Tổng số mol nguyên tử có trong 1 mol phân tử N2O3 là:

A. 1   B. 2   C. 3   D. 5

Lời giải chi tiết:

Trong N2O3 có 2 nguyên tử N và 3 nguyên tử O

Vậy tổng số mol nguyên tử có trong 1 mol phân tử N2O3 là: 5

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí