Câu 18.1, 18.2 phần bài tập tham khảo – Trang 62 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 18.1, 18.2 phần bài tập tham khảo – Trang 62 VBT hoá 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau: a) 0,6 N nguyên tử O:.....................0,8 N phân tử N2: .....................

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

18.1

Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:

a) 0,6 N nguyên tử O:.....................0,8 N phân tử N2: .....................

    0,9 N nguyên tử H: ..................... 1,5 N phân tử H2: .....................

    0,15 N phân tử O2: .....................0,05 N nguyên tử C: .....................

b) 24. 1023 phân tử H2O: .....................

    1,44. 1023 phân tử CO2: .....................

    0,66. 1023 phân tử C12H22O11 (đường): .....................

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về mol Tại đây

Lời giải chi tiết:

0,6 N nguyên tử O = 0,6. 6.1023 = 6.1022 nguyên tử O

Tương tự các chất còn lại

0,8 N phân tử N28. 1022 phân tử N2

0,9 N nguyên tử H:  9.1022 nguyên tử H

1,5 N phân tử H21,5.1023 phân tử H2

0,15 N phân tử H21,5.1022 phân tử H2

0,05 N nguyên tử C: 5.1021 nguyên tử C

18.2

Hãy xác định khối lượng và thể tích khí (đktc) của những lượng chất sau:   

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về sự chuyển đổi khối lượng, thể tích và chất lượng Tại đây

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.