Bài 5.16 trang 14 SBT Hóa học 10


Giải bài 5.16 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 3 đến Z = 10 và nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong dãy đó

Đề bài

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 3 đến Z = 10 và nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong dãy đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết cấu hình electron nguyên tử dựa vào các bước:

- Xác định số e

- Các e phân bố vào các mức năng lượng theo đúng thứ tự 

- Viết cấu hình e biểu diễn sự phân bố trên các phân lớp, các lớp khác nhau

Lời giải chi tiết

Từ Z = 3 đến Z = 10 ta có các nguyên tử :
\(Li : 1s^22s^1 ; Be : 1s^22s^2 ; B : 1s^22s^22p^1 ; C : 1s^22s^22p^2\)

\(N : 1s^22s^22p^3 ; O: 1s^22s^22p^4 ; F : ls^22s^22p^5 ; Ne : ls^22s^22p^6\).
Nhận xét : Số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử đó tăng dần từ 1 (Li) đến 8 (Ne).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5.17 trang 14 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.17 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử kali (K), Z = 19. Cho nhận xét vẻ số electron thuộc lớp ngoài cùng.

 • Bài 5.15 trang 14 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.15 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

 • Bài 5.14 trang 13 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.14 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. a) Tại sao trong nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản, một electron duy nhất lại phân bố trên phân lớp 1s?

 • Bài 5.13 trang 13 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.13 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.

 • Bài 5.12 trang 13 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.12 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : liti (Li), Z = 3 ; beri (Be), Z = 4 ; nhôm (Al), Z = 13

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí