Bài 5.12 trang 13 SBT Hóa học 10


Giải bài 5.12 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : liti (Li), Z = 3 ; beri (Be), Z = 4 ; nhôm (Al), Z = 13

Đề bài

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

Liti (Li), Z = 3 ;

Beri (Be), Z = 4 ;

Nhôm (Al), Z = 13

Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? Kim loại hay phi kim ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào quy tắc viết cấu hình e

Nguyên tố có 1, 2, 3e lớp  ngoài cùng là kim loại;

Nguyên tố có 5, 6, 7e lớp ngoài cùng là phi kim

nguyên tố có e cuối điền vào phân lớp s => nguyên tố s

nguyên tố có e cuối điền vào phân lớp p => nguyên tố p

nguyên tố có e cuối điền vào phân lớp d => nguyên tố d

Lời giải chi tiết

Li: 1s22s1  

Be: 1s22s2

Al: 1s22s22p63s23p1

Các nguyên tử trên có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2, 3)

-> Các nguyên tố tương ứng là những kim loại.

Li và Be là các nguyên tố s, Al là nguyên tố p.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5.13 trang 13 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.13 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.

 • Bài 5.14 trang 13 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.14 trang 13 sách bài tập Hóa học 10. a) Tại sao trong nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản, một electron duy nhất lại phân bố trên phân lớp 1s?

 • Bài 5.15 trang 14 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.15 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

 • Bài 5.16 trang 14 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.16 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 3 đến Z = 10 và nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong dãy đó

 • Bài 5.17 trang 14 SBT Hóa học 10

  Giải bài 5.17 trang 14 sách bài tập Hóa học 10. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử kali (K), Z = 19. Cho nhận xét vẻ số electron thuộc lớp ngoài cùng.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí