Giải Bài 42 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

So sánh:

a)     26 và 62 ;                                           b) 73+1 và 73 +1

c)     1314 – 1313 và 1315 – 1314 ;              d) 32+n và 23+n (\(n \in N^*\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính giá trị rồi so sánh

+ Đặt thừa số chung rồi so sánh

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 26 = 64 ; 62 = 36. Vì 64 > 36 nên 26 > 62

b) Ta có: 73+1 = 74 = 2 401 ; 73 +1 =343+1 = 344. Vì 2 401 > 344 nên 73+1 >73 +1

c) Ta có:

1314 – 1313 = 1313.(13 – 1) = 1313 . 12;

1315 – 1314 = 1314.(13 – 1) = 1314 . 12

Vì 1313 < 1314 nên 1313 . 12 < 1314 . 12. Vậy 1314 – 1313 < 1315 – 1314.

d) Ta có: 

\(3^{2+n}=3^2.3^n=9.3^n\);

\(2^{3+n}=2^3.2^n=8.2^n\)

Vì \(n\in N^*\) nên \(3^n > 2^n\) , do đó, \(9.3^n >8. 2^n\)

Vậy \(3^{2+n}>2^{3+n}\)


Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.