Giải Bài 39 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa, một tích các lũy thừa hoặc một tổng các lũy thừa:

a)     3.3.3.3.3;

b)    y.y.y.y;

c)     5.p.5.p.2.q.4.q;

d)    a.a + b.b+ c.c.c + d.d.d.d

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định nghĩa lũy thừa

Lời giải chi tiết

a)     3.3.3.3.3 = 35;

b)    y.y.y.y= y4;

c)     5.p.5.p.2.q.4.q = (5.5).(2.4).(p.p).(q.q)= 52. 2.22.p2.q2= 52. 23.p2.q2

d)    a.a + b.b+ c.c.c + d.d.d.d = a2 + b2 + c3 + d4.


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu